Bezpieczeństwo

Uważaj na fałszywe e-maile!

W ostatnim czasie nasiliły się ilości wiadomości pocztowych przychodzących na skrzynki, które zawierają informację o aktualizacji poczty bądź braku dostępnego miejsca. W wiadomościach jest wyraźne wskazanie o otwarcie załącznika, wejście na stronę o bliżej nieokreślonym adresie, bądź odesłanie w odpowiedzi danych użytkownika włącznie z hasłem.

Informujemy, że UCTI nie jest nadawcą tychże wiadomości i pod żadnym pozorem nie należy wypełniać poleceń zawartych w wiadomościach, w szczególności dotyczących otwierania załączników, wchodzenia na podejrzane strony i podawania swojego hasła do skrzynki lub innego narzędzia pracy.

Zdarzyło mi się podać hasło/kliknąć w odnośnik/pobrać i uruchomić załącznik. Co zrobić?

Przede wszystkim: nie panikuj.
Następnie sprawdź, czy oprogramowanie antywirusowe na komputerze jest uruchomione i aktualne. Jeśli tak i nie wykryło ono zagrożenia to zmień hasło. Jeśli natomiast antywirus zakomunikował obecność zagrożenia to usuń je i dopiero wtedy zmień hasło.

Jak zmienić hasło do poczty?

W celu zmiany hasła zaloguj się na starą wersję poczty WWW (http://poczta.tu.koszalin.pl) i z górnego menu wybierz “Opcje”. Następnie z listy wybierz “Zmiana hasła” i wpisz obecne oraz nowe hasło i kliknij przycisk “Zatwierdź”

Jeśli korzystasz z klienta pocztowego na komputerze (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail) pamiętaj, aby również w programie je zmienić w celu kontynuacji pracy

Jakie hasło jest bezpieczne?

Przede wszystkim: nie korzystaj z tych samych haseł, których używasz na prywatnych kontach. W przypadku wykorzystywania tego samego hasła niebezpieczeństwo przejęcia drastycznie wzrasta.

Samo hasło powinno mieć długość przynajmniej ośmiu znaków i zawierać:

  • Małe litery (a, b, c)
  • Wielkie litery (X, Y, Z)
  • Cyfry (1, 2, 3)
  • Znaki specjalne (@, &, %)

Dobrą praktyką jest tworzenie bardziej losowych ciągów jak np. !jHZ77@q niż tzw. ciągów słownikowych jak np. !Zbigniew123

Jak rozpoznać, czy korespondencja jest fałszywa?

Głównie poprzez adres e-mail. Maile wysyłane przez pracowników Uczelni zazwyczaj mają składnię imie.nazwisko@tu.koszalin.pl bądź pokrewną dla wydziałów i jednostek.
Częstym zjawiskiem jest, że fałszywe wiadomości zawierają błędy składniowe i dziwne formy. Wynika to z automatycznego tłumaczenia z obcych języków na język polski, co nie jest dopracowane na tyle, aby zdanie było w pełni przetłumaczone poprawnie.

Jak się uchronić przed takimi wiadomościami?

Najważniejsze: czytać uważnie, co do nas przychodzi. Z reguły wiadomość zostaje opatrzona przedrostkiem [*SPAM*] i to właśnie powinien być pierwszy sygnał dla nas, że coś może być nie tak.

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych prowadzi ciągle prace nad udoskonaleniem poczty oraz filtrów weryfikujących szkodliwe wiadomości. W przypadku przerw lub problemów z dostępem będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie przypominamy, że możliwość zgłoszenia problemów mają państwo poprzez kanały komunikacji zawarte na stronie https://www.ucti.tu.koszalin.pl/kontakt/.