SolidWorks

SolidWorks

Politechnika Koszalińska udostępnia dla studentów i pracowników inne oprogramowania specjalistyczne dostępne w ramach licencji ogólnouczelnianych do instalacji indywidualnej na komputerach domowych i służbowych.

Klucze instalacyjne:

W celu otrzymania klucza pracowniczego lub studenckiego lub innych informacji o SolidWorks

proszę o przesłanie wiadomości z adresu poczty uczelnianej znajdującej się w systemie USOS

W przypadku studentów : uxxxx@s.tu.koszalin.pl na adres: solidworks@tu.koszalin.pl

W przypadku pracowników uczelni : imię.nazwisko@tu.koszalin.pl na adres: solidworks@tu.koszalin.pl

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.

***. Wiadomości z prywatnych skrzynek mail będą ignorowane !!!

Administratorem licencji SolidWorks na Politechnice Koszalińskiej jest 
p. Andrzej Antosz e-mail: andrzej.antosz@tu.koszalin.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji

Informacja o licencji:

Poniżej link do artykułu na blogu technicznym Solidmania zawierającego wszystkie najważniejsze informacje na temat oprogramowania SolidWorks, licencji domowych, certyfikowanych egzaminów, platformy MySolidWorks: Co student powinien wiedzieć o licencji SolidWorks?

Skład licencji:

Co zawiera paczka licencji edukacyjnych SOLIDWORKS EDU 2017-2018?

Z jakich rozwiązań możesz korzystać po zajęciach?

  • SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS Simulation Premium
  • SOLIDWORKS Flow Simulation
  • SOLIDWORKS Sustainability
  • SOLIDWORKS Electrical Professional
  • SOLIDWORKS Composer
  • SOLDIWORKS Visualize Professional

Dodatkowe materiały w plikach PDF

Informator SOLIDWORKS EDU – Research

Certyfikacja SOLIDWORKS EDU – Instrukcje

Plakat SOLIDWORKS EDU