POCZTA

Do Poczty Politechniki Koszalińskiej możemy zalogować się poprzez stronę:

PRACOWNICY : https://mail.tu.koszalin.pl/

STUDENCI: https://poczta.s.tu.koszalin.pl/

[20220120] Pobierz PDF – Szczegółowa instrukcja konfiguracji i obsługi poczty mail.tu.koszalin.pl


POCZTA PRACOWNICZA

Ustawienia konfiguracyjne pracowników dla klientów poczty:

Serwer przychodzący:

 • Adres serwera: mail.tu.koszalin.pl
 • Port: 143
 • Szyfrowanie: STARTTLS
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Adres e-mail: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora

Serwer wychodzący:

 • Adres serwera: mail.tu.koszalin.pl
 • Port: 587
 • Szyfrowanie: STARTTLS
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora
 • Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia: TAK, normalne hasło
Przykładowa konfiguracja klienta Thunderbird dla pracowników Politechniki Koszalińskiej

POCZTA STUDENCKA

Ustawienia konfiguracyjne studentów dla klientów poczty:

Serwer przychodzący:

 • Adres serwera: timon.tu.koszalin.pl
 • Port: 143
 • Szyfrowanie: STARTTLS
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Adres e-mail: uxxxxx@s.tu.koszalin.pl
 • Nazwa użytkownika: uxxxxx@s.tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora

Serwer wychodzący:

 • Adres serwera: timon.tu.koszalin.pl
 • Port: 587
 • Szyfrowanie: STARTTLS
 • Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
 • Nazwa użytkownika: uxxxxx@s.tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora
 • Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia: TAK, normalne hasło
  *uxxxx – numer albumu studenta
Przykładowa konfiguracja klienta Thunderbird dla studentów Politechniki Koszalińskiej