POCZTA

Do Poczty Politechniki Koszalińskiej możemy zalogować się poprzez stronę:

poczta.tu.koszalin.pl

Ustawienia konfiguracyjne dla klientów poczty:

Serwer przychodzący:

 • Adres: imap.politechnika.koszalin.pl
 • Port: 993
 • Szyfrowanie: SSL
 • Adres e-mail: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora

Serwer wychodzący:

 • Adres: smtp.politechnika.koszalin.pl
 • Port: 465
 • Szyfrowanie: SSL
 • Nazwa użytkownika: imie.nazwisko@tu.koszalin.pl
 • Hasło: nadane przez administratora
 • Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia: TAK, normalne hasło

W kliencie poczty Outlook należy ustawić ścieżkę katalogu głównego na INBOX.

Przykładowa konfiguracja klienta Thunderbird.

Jak poruszać się po internetowym kliencie pocztowym?

Ekran logowania, w pierwszym polu wpisujemy adres mail który składa się z imienia, nazwiska oraz nazwy domeny, natomiast w drugim – hasło nadane przez administratora.
Aby odczytać wiadomości w Webmailu należy po zalogowaniu się, kliknąć w menu po lewej na Odebrane a następnie kliknąć na temat wiadomości, którą chcemy odczytać.
Aby odpowiedzieć nadawcy należy kliknąć ikonkę strzałki w lewo, podwójna strzałka w lewo to ikonka odpowiedz wszystkim, używana w przypadku jednoczesnej korespondencji z wieloma adresatami. Ikonka strzałki w prawo służy do przesłania wiadomości dalej.
Aby napisać nową wiadomość klikamy na ikonkę długopisu (pierwsza z lewej w górym menu, pod logo). Klient posiada wbudowany edytor HTML który pozwala na szeroką edycję naszej wiadomości.
Aby dodać załączniki należy kliknąć ikonkę spinacza w górnym menu lub przycisk Dodaj załącznik w dolnej części po prawej.
Aby wysłać wiadomość klikamy na ikonkę samolociku (na dole, pod oknem nowej wiadomości). Dodatkowo klient udostępnia nam możliwość dodawania załączników za pomocą metody drag&drop – przeciągnij i upuść. Wystarczy przeciągnąć zaznaczone pliki w pole zaznaczone poniżej.
Możemy również dodawać własne kontakty (wizytówki) Klientów
Z menu po lewej wybieramy Kontakty, klikamy na grupę kontaktów np. Kontakty osobiste (można też stworzć własne grupy kontaktów) oraz na ikonkę plusa, aby dodać nowy kontakt. Klient posiada możliwość importu kontaktów z innych usług (np. Google).
Książka “Automatycznie zbierane” służy do automatycznego tworzenia kontaktów po wysłaniu nowej wiadomości.
Aplikacja umożliwia nam również zakładanie dodatkowych folderów, za pomocą których można katalogować sobie korespondencję z różnymi użytkownikami.
Aby utworzyć nowy folder z menu po lewej klikamy Ustawienia (koło zębate)/Foldery oraz kilkamy na ikonkę (plus), następnie podajemy nazwę folderu, wybieramy folder nadrzędny lub jego brak (jeśli nasz nowy folder ma być w katalogu głównym) i zapisujemy zmiany.
Filtry/reguły wiadomości.
Narzędzie to jest doskonałym uzupełnieniem systemu antyspamowego działającego na serwerze jak również pomaga nam w automatycznym zarządzaniu zawartością poczty i utrzymaniu porządku (np. poprzez automatyczne przenoszenie wiadomości do konkretnych folderów). Wchodzimy w Ustawienia, następnie w reguły filtrowania i dodajemy interesujące nas filtry.
Aby utworzyć nową tożsamość po lewej klikamy Ustawienia (koło zębate)/Tożsamości i plusik. Aby zmienić informacje o nadawcy wyświetlane na liście wiadomości w programie pocztowym odbiorcy wiadomości należy uzupełnić pola: „Nazwa”, „E-Mail”, „Organizacja”, „Odpowiedź do” oraz zaznaczamy pole „Domyślna”, aby ustawić bieżącą tożsamość jako domyślną (program pozwala tworzyć wiele tożsamości, którymi można posługiwać się wysyłając wiadomości). Pole „Odpowiedź do” pozwala wprowadzić adres e-mail na które będą wysyłane wiadomości zwrotne gdy odbiorca listu chcąc odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość wybierze opcję „Odpowiedz” (Odpowiedz nadawcy tej wiadomości). W oknie tym możemy również wprowadzić stopkę wiadomości (sygnatura, podpis). Istnieją dwa formaty sygnatur – tekstowy oraz HTML. Sygnatura tekstowa wyświetlana jest zwykłym tekstem bez ozdobników oraz obrazów, natomiast sygnatura HTML umożliwia stosowanie dodatkowych ozdobników w tekście jak również dołączanie obrazów do sygnatury.
Aby stworzyć podpis tekstowy należy odznaczyć pole „Podpis w HTML” a następnie
wprowadzić treść sygnatury w polu „Podpis” powyżej.
Aby stworzyć podpis w formacie HTML należy zaznaczyć pole „Podpis w HTML”, a następnie
wprowadzić treść sygnatury w polu „Podpis” powyżej formatując odpowiednio tekst.