Microsoft Azure for Education

Microsoft Azure for Education

Uprzejmie informujemy, że Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych nie prowadzi dystrybucji programu Microsoft Azure for Education (MSDNAA) dla studentów i pracowników.

Oznacza to, że aby uzyskać konto w systemie i korzystać z programu należy skontaktować się z administratorem swojego wydziału. Oraz należy posiadać alias lub konto pocztowe w domenie tu.koszalin.pl. Aby uzyskać alias, należy wysłać w wiadomości swój prywatny adres e-mail oraz numer indeksu na adres jednych z wydziałowych informatyków. Zaleca się podawanie skrzynek bez polskich domen.

Poniżej można znaleźć odnośniki do stron jednostek organizacyjnych zajmujących się dystrybucją Microsoft Azure for Education:

Wydział Elektroniki i Informatyki:
https://weii.tu.koszalin.pl/studenci/Microsoft-Azure-Dev-Tools

Wydział Mechaniczny:
http://wm.politechnika.koszalin.pl/kat/233/oprogramowanie

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji:
http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/studenci/oprogramowanie-i-uslugi-it/programy-microsoft

Wydział Technologii i Edukacji:
http://wtie.tu.koszalin.pl/art/162