Statistica

Statistica

Politechnika Koszalińska udostępnia dla studentów i pracowników inne oprogramowania specjalistyczne dostępne w ramach licencji ogólnouczelnianych do instalacji indywidualnej na komputerach domowych i służbowych.

Klucze instalacyjne:

W celu otrzymania klucza pracowniczego lub studenckiego lub innych informacji o Statistica

proszę o przesłanie wiadomości z adresu poczty uczelnianej znajdującej się w systemie USOS

W przypadku studentów : uxxxx@s.tu.koszalin.pl na adres: statistica@tu.koszalin.pl

W przypadku pracowników uczelni : imię.nazwisko@tu.koszalin.pl na adres: statistica@tu.koszalin.pl

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.

***. Wiadomości z prywatnych skrzynek mail będą ignorowane !!!

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.

Administratorem licencji Statistica na Politechnice Koszalińskiej jest 
p. Andrzej Antosz e-mail: andrzej.antosz@tu.koszalin.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji

Informacja o licencji:

Statistica w wersji 13 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.

Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13 na tych starych systemach nie jest możliwa.

W skład licencji wchodzi Statistica Basic.