Office 365

Office 365

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych rozpoczęło dystrybucję danych dostępowych do ogólnouczelnianej instancji platformy Microsoft 365.

Dostęp do platformy Microsoft 365 umożliwia m.in. korzystanie z narzędzia Microsoft Teams.

Wszyscy pracownicy i studenci sukcesywnie otrzymają spersonalizowaną wiadomość e-mail z danymi

do logowania na swoje skrzynki uczelniane wpisane do systemu USOS.

Podczas pierwszego logowania do platformy wymagana jest zmiana hasła.

W celu otrzymania dostępu do platformy Microsoft 365 lub MS Teams

proszę o przesłanie wiadomości z adresu poczty uczelnianej znajdującej się w systemie USOS

W przypadku studentów : uxxxx@s.tu.koszalin.pl na adres: ms365@s.tu.koszalin.pl

W przypadku pracowników uczelni : imię.nazwisko@tu.koszalin.pl na adres: ms365@tu.koszalin.pl

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.

***. Wiadomości z prywatnych skrzynek mail będą ignorowane !!!


Problemy, pytania techniczne związane z korzystaniem z platformy Microsoft 365 proszę kierować
na adres e-mail: 
ms365@s.tu.koszalin.pl – Studenci PK