Matlab

MATLAB

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych od dnia 1 listopada 2016r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Koszalińskiej.

Instalacja:

Klucze instalacyjne:

W celu otrzymania klucza pracowniczego lub studenckiego lub innych informacji o MATLAB-ie

proszę o przesłanie wiadomości z adresu poczty uczelnianej znajdującej się w systemie USOS

W przypadku studentów : uxxxx@s.tu.koszalin.pl na adres: matlab@tu.koszalin.pl

W przypadku pracowników uczelni : imię.nazwisko@tu.koszalin.pl na adres: matlab@tu.koszalin.pl

Ważne (STUDENCI): W treści wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko i nr indeksu.

***. Wiadomości z prywatnych skrzynek mail będą ignorowane !!!

Administratorem licencji TAH na Politechnice Koszalińskiej jest p. Andrzej Antosz e-mail: andrzej.antosz@tu.koszalin.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt.

Informacja o licencji:

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Skład licencji TAH:

Moduły podstawowe

 • MATLAB
 • Simulink
 • Symbolic Math Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • Simscape Multibody
 • Stateflow
 • Statitics and Machine Learning Toolbox
 • Simscape
 • Parallel Computing Toolbox
 • Simulink Control Design

Moduły rozszerzające

 • Computer Vision System Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • Image Acquisition Toolbox
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Report Generator
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • SimBiology
 • Simscape Events
 • Simscape Power Systems
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink Real-Time
 • System Identification Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Simscape Electronics
 • Model -Based Calibration Toolbox
 • MATLAB Distributed Computing Server
 • Simulink Coder

Dodatkowe materiały dydaktyczne:

Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

MATLAB Courseware

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

https://matlabacademy.mathworks.com/

Project – Based Learning

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów.
Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/ http://www.mathworks.com/academia/hardware/

MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępniać bezpłatnie pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

Webinaria

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/
http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

MATLAB and Simulink-based books

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html

Więcej informacji

http://www.mathworks.com/products/matlab/